Ouderenzorg

“Senioristen”: voorstel voor een nieuwe aanpak bij ouderenzorg.

Hubert Van Lier, Luc Desmedt en Rik Pinxten (binnen vzw Crescendo-S)

 1. Vaststelling: over de jaren is er tegelijk een grote diversifiëring van de vraag rond ouderenzorg te merken, en een steeds verdere versnippering van het aanbod.

Vraag: ouderen zijn valide of niet, hebben specifieke en gecombineerde behoeften, enz.

Aanbod: medici en paramedici, lokale besturen, koepelorganisaties, enzovoort hebben allemaal (vaak als onderdeel van hun algehele werking) een of ander aanbod voor senioren, vaak los van elkaar. Vaak zijn daaraan ook mandaten gekoppeld voor een organisatie.

Ons voorstel: die twee uitwaaierende diversificaties bedienen de senioren onvoldoende of op inefficiënte manier. We willen die dus samenbrengen.

 1. De senioristen: een groep vrijwilligers voor ‘senior/a’ (de cliënten), als ondersteuning bij de ambtenaar (semiorenconsulent genoemd).
  Taken/functies:
  • coördinatie op lokaal niveau en overleg realiseren tussen alle actoren
  • inventariseren van vraag en aanbod
  • bewaken van de kwaliteitszorg en van klachtenbehandeling
  • ontwikkeling en innovatie rond seniorenzorg.

Praktisch bestaat dit in de eerste plaats erin om lokale netwerken (van familie, buren, vrijwilligers en professionelen) te vormen en als contactpunt (met telefoon) te functioneren. Terugkoppeling naar de seniorenconsulent-ambtenaar;

Opmerking: we vragen ondertussen aan de voorzitter van de Privacycommissie advies over privacy-aspecten van een senioristenstatuut (vertrouwelijkheidssplicht, enzovoort).

 1. Structuur:
  • het ambt van seniorenconsulent is op gemeentelijk niveau (vaak ) bestaande. De senioristen worden een groep vrijwilligers die de interface tussen deze abtenaar en de cliënten, maar ook de andere actoren (ziekenfondsen, enz) verzorgen;
  • de senioristen zijn vrijwilligers die zich inzetten voor de taken/functies zoals opgesomd in 2.
  • hulpmiddelen: naar analogie met meldpunten moet de seniorist bereikbaar zijn voor alle senioren in zijn/haar lokaliteit, en kunnen doorverwijzen naar bevoegde aanbieders. Daartoe beschikt de seniorist over een gsm, mogelijkheden tot rapportage voor de consulent, enz.
  • senioristen krijgen begeleide oefeningen als ondersteuning: info over de taken, suggesties rond goede initiatieven, info over privacy, enzovoort