Gentsis

Jan De Tremerie, Emmanuel Steyaert en Jo Van Den Berghe

Gent Sustainable Inland Shipping,

is het binnenvaartproject van Crescendo-S. Het ontstond samen met de oprichting van de V.Z.W. Crescendo-S. Enerzijds werd via het project een specifieke aanpak voor Crescendo-S ontwikkeld anderzijds werd een concept ontwikkeld en onderzocht hoever Crescendo-S kan gaan in de realisatie ervan.

Het vertrekpunt is de maatschappelijke nood aan duurzaam en sociaal verantwoord transport als ondersteuning van lokale economie. Dit met een tijdshorizon van 20 tot 50 jaar en de intentie om een disfunctioneel economisch model met een neerwaartse spiraal van marge en tewerkstelling en het verdwijnen van maakindustrie (in dit geval scheepswerven) om te keren.

De aanpak is niet deze van een theoretische studie maar gericht op het ontwikkelen van vernieuwing in het domein van de binnenvaart en logistiek. Bij de ontwikkeling van de concepten wordt zowel gekeken naar de evoluties in de lokale sector als naar inspiratie uit andere landen, continenten en tijden. Er worden gesprekspartners gezocht in de domeinen van scheepsbouw, engineering, logistiek, havens en financiering,… Er wordt geëxploreerd hoe ver de werkgroep kan gaan in het realiseren van het idee: verspreiden, op de rails zetten, zelf oprichten,… Dit past in de wens om zowel vernieuwend als praktisch te zijn en uit deze wisselwerking te leren. Er was reeds overleg met meerdere partners (ook internationaal).

Het concept is vernieuwend op het vlak van business model, scheepconcept en collaboratief netwerk van spelers. Het is uitgewerkt rond een incubator logistiek bedrijfsconcept: ‘O de Coopération’. Gent werd als eerste ankerpunt gekozen, vandaar de naam: GENTSIS. Momenteel is er een tweevoudige focus:

  1. Het vinden van optimale oplossingen en een roadmap voor de lange termijn evolutie van het scheepsconcept, met inbegrip van de elektrische aandrijving.
  2. De zoektocht naar partners om de mogelijke realisatie van het project mee vorm te geven en te financieren.

De werkgroep kan dit uitgewerkte concept in een presentatie toelichten en deelnemen aan gerichte workshops.