Arbeid en democratie. Gent en Europa.

Het andere symposium dat onafhankelijk, ‘out-of-the-box’, lange-termijn denken over werk en democratie wil bevorderen. Anders omdat het een internationaal naast een lokaal (Gents) perspectief plaatst, anders omdat de sprekers willen aanzetten tot het actief door de deelnemers formuleren van alternatieven, anders omdat er naast inzicht ook input voor beleid gemaakt wordt, anders omdat er na het gebeuren verder gewerkt wordt met de resultaten

Een symposium georganiseerd door Crescendo-S in samenwerking met T’Zal Wel Gaan, UGent, de stad Gent en Diem25.

Op vrijdag 13 december 2019 om 19u30 werden er in de UFO (Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent) stimulerende dialogen tussen sprekers aangeboden:

  1. Een economische perspectief met Prof. Yanis Varoufakis (ex Griekse minister financiën, Diem25) en Prof. Koen Schoors (economoom, UG)  en Prof. Petra De Sutter (UG, EU parlement).
  2. Een rechten en identeitsperspectief met Prof. Olivier De Schutter (UCL, Columbia University, UN) en Prof. Em. Rik Pinxten (UG) en Prof. An Jacobs (VUB).
  3. Een vooruitstrevend stadsperspectief met Jordi Ayala Roquetta (Algemeen Directeur stad Barcelona) en Daniel Termont (Gent, Eurocities) en Kathleen Van Brempt (EU parlement).
De moderator is Anna Luyten. Bij elk thema wordt zowel een internationaal (EU) als lokaal (steden) perspectief gehanteerd. Er zal tevens aandacht zijn voor een Green New Deal.
 

De avond is gratis maar u moet zich wel vooraf inschrijven, zie link onderaan. De voertaal is Engels. Inschrijving kan vanaf 29/10; kom dan terug naar deze website.

Op zaterdag 14 december 2019 waren er workshops in de  Zebrastraat (Gent), dit in de ochtend en de namiddag, gevolgd door een synthese in een plenum sessie en feedback van de sprekerspannel van vrijdagavond.

Elke workshop had een ochtend- en namiddagsessie zodat je aan 2 verschillende kan deelnemen. Experten begeleiden de sessie en geven je input om vernieuwende ideeën te formuleren m.b.t. het beleid wat u zou wensen. Een sessie duurde 2,5 uur. De voertalen waren Nederlands en Engels. Vertegenwoordigers uit de stadsadministratie van Gent nemen ook deel. De workshops:

  1. Defining new ways of democracy at workbegeleid door Prof. Humblet (sociaal recht UG) en vertegenwoordigers van de sociale partners.
  2. Defining new ways of democracy at the market & society level, begeleid door Prof Deschacht (arbeidseconomie, KUL), Rudy De Leeuw (internationaal vakverbond),…
  3. Developing inclusive and complementary ways of defining and valuing work, including commons and ‘social economy’, begeleid door Prof. Em. Rik Pinxten (antropoloog), Rudy Coddens (OCMW Gent), vertegenwoordigers van sociale werkplaatsen.
  4. Developing new, sustainable and inclusive business models and practices at city levelBegeleid door Thomas Desnyder ( port (North Sea Port) en Koen Schoors (economie, Gent).
  5. How to turn IT, internet, robotics and AI into a utopia and not a dystopia, begeleid door Profs Belpaeme (robotica UG).

Arbeid en democratie, ook een artistieke invalshoek.

 

Op vrijdagavond 13/12 waren er niet enkel sprekers, het is een totaalgebeuren. Bij de opening komen de 12 zwaailicht dragers van de performance van Katya in de zaal aan. Zij hebben dan reeds een parcours in de Gent afgelegd waarbij ze symbolisch belangrijke ankerpunten van de stad en de actualiteit verbonden hebben. Zij brengen het alarm en de urgentie als start van het symposium. Katya Vasilyeva is een internationale kunstenares die in Parijs verblijft en Gent aan het HISK verbonden is. Ze bracht een geconcentreerde versie van de performance Augenmusik.

 

Tijdens de gesprekken maakte Alevtina life tekeningen als dialoog met de sprekers. Alevtina Kakhidze is een Oekraïense kunstenares. Ze werd o.a. bekend door radioverhalen waarin ze vertelt over haar moeder, die in het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne bleef wonen. Ze maakt verhalende tekeningen, zoals vorig jaar in Bozar (tuinen als laboratorium) of op Manifesta in Sint-Petersburg.

 

Tussen de gesprekken zal Danae een filmisch werk brengen, gebaseerd op een bevraging van burgers (in Gent en ruimere omgeving). Zij geeft daarmee een artistieke stem aan hun bezorgdheden en hoop. Danae Stratou is een Griekse kunstenares die Griekenland vertegenwoordigde op de 48ste biënnale van Venetië. Ze is ook politiek actief. 

 

Zaterdag 14/12 tijdens de workshops en zondag 15/12 zal het werk van de internationale kunstenaressen ook te zien zijn in een reflectieruimte in de Zebrastraat. Daar gaat het in dialoog met de lokale bijdrage, tekeningen van Jo Van Den Berghe en Mira Sanders. Zij zijn verbonden aan de Studio Anatomy (Sint Lucas). Jo is architect en professor, Mira is beeldend kunstenares. Deze ‘visuele reflectieruimte’ wordt zo een ‘zesde workshop’. 

 

ProgrammatorBart De Baere (MUKHA).

 

Arbeid en democratie, dus ook anders door zijn volledige integratie van de artistieke bijdrage in het symposium, als een volwaardig onderdeel.