Marjan Petrick

Marjan Petrick studeerde in 1984 af als doctor in genees-heel- en verloskunde aan de RUG en spedialiseerde van 1984 tot 1988 in Algemeen inwendige ziekten en van 1988 tot 1991 in Hematologie.

De keuze voor hematologie is gemaakt omwille van de combinatie van rationele, wetenschappelijke kennis en van emotionele intensiteit.

Als hematoloog deed zij dienst in meerdere ziekenhuizen. Actueel heeft zij een hoofdtaak in AZ Sint-Lucas, onderhoudt daarbij een samenwerkingsverband  met UZ Gent, en heeft zij een consulentschap in andere ziekenhuizen.