Luc Desmedt

Luc Desmedt is licentiaat Psychologische Wetenschappen- Experimentele Psychologie, specialisatie: Psychofysiologie.

Hij was vanaf 1972 gedurende 4 jaar Researchmedewerker Psychofarmacologie bij Janssen Pharmaceutica NV. Hij werkte nadien 2 jaar in de Kwaliteitscontrole bij Metallurgie Hoboken-Overpelt NV, zetel Olen . Was twee jaar Educatief Medewerker Vredesopvoeding bij International Peace Information Service (IPIS vzw) en vanaf 1 oktober 1980 Educatief Medewerker bij het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk (HVV vzw), een sociaal-culturele organisatie ontstaan uit de samenwerking van het Humanistisch Verbond en de Ouder­vereniging voor de Moraal. Hij was er vanaf 1984 algemeen directeur.

Van 2000 tot 2010 was hij  Stichtend lid en Secretaris van de Federatie Organisaties volksontwikkeling (FOV vzw) en is op rust sedert 2011.