Eric Messens

Eric MESSENS is licentiaat scheikunde (1966) en haalde een doctoraat in de biochemie aan de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Gent (1974). Hij is sinds oktober 2008 erehoofddocent.

Hij was, in samenwerking met Jef Schell en Marc Van Montagu, van in den beginne betrokken bij het onderzoek naar het mechanisme van het overbrengen van genetisch materiaal van bacteriën naar planten (Mol. Gen. Genet. 152, 119, 1977). 

In volgende domeinen heeft hij een expertise opgebouwd en gepubliceerd:

  • Genetica (Mol. Gen. Genet. 163, 181, 1978)
  • Organisch-chemische synthese, biochemie en detectie, structuuropheldering van bioactieve signaalmoleculen (Nature 318, 624-29, 1985).
  • Microbiologie (EMBO J. 11, 795, 1992)
  • Micro-organismen en plantinteracties, Plantenziekten (J. Chrom. B., 872, 83, 2008)