Doelstelling van Crescendo-S

 • Crescendo-S is een socioculturele vereniging.
 • Zij wil vernieuwende bijdragen brengen voor de lange termijn behoeften van mens en maatschappij.
 • Crescendo-S wil democratische duurzame innovatieve voorstellen formuleren, begeleiden en uitvoeren.

Middelen

 • Studie
 • Lezingen organiseren
 • Disseminatie van kennis
 • Projecten van algemeen maatschappelijk belang aanzetten, begeleiden en tot realisatie (helpen) komen.
 • Opzetten van diverse denkbare sociale, culturele en wetenschappelijk populariserende activiteiten.
 • Steunen of begeleiden waar mogelijk van concrete burgerinitiatieven .
 • Samenwerking zoeken met andere relevante partners naargelang het concrete project waaraan gewerkt wordt.
  • Dit kunnen zakenpartners, overheden of andere verenigingen zijn.